Gebedsversoeke

Ons glo in die krag van gebed!

Indien U ‘n versoek het waarvoor u voorbidding nodig het, kan U met vrymoedigheid die versoek hieronder plaas.
U kan slegs U naam verskaf (of die naam van die persoon wat gebed verlang) in die ruimte vir “gebedsversoek” hieronder. Indien U anoniem wil bly, verskaf slegs besondehede oor die versoek.

Jak 5:15-16 En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.  Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag