Finansies

Indien U ‘n finansiële bydra wil maak tot die gemeente kan U ‘n inbetaling maak deur die onderstaande bankbesonderhede te gebruik. Die gemeente se bankbesonderhede is as volg:

Naam: NG Gemeente Springs-Oos
Bank:  ABSA
Tjek Rekening (Nommer): 028 058 0112

Bewys van betaling asseblief aan: finansies@ngksprings-oos.co.za of per faks aan: 086 519 8111.

Ons wil U graag versoek om spesifiek aan te dui by die verwysing vir watter departement die fondse geoormerk is sodat dit korrek aangewend kan word. Aangesien die spasie op die banke se verwysings beperk is kan U vir ons ‘n epos stuur, die bewys van betaling aanheg en indien u wil, meer inligting verskaf aangaande die aanwending van die bedrag of indien U wil spesifeer vir watter departement of doel die bydrae is.
Besoek gerus ons Kontak Ons Bladsy vir die korrekte kontak besonderhede of stuur ‘n epos aan:
finansies@ngksprings-oos.co.za

Ons dank U by voorbaat vir U bydae!

2Ko 9:7 Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.