Tuisblad

Hartlik welkom by die Tuisblad van die NG Gemeente Springs-Oos!

Ds. Francois Gouws en gesin.

Besoek asseblief die KALENDER EN NUUS BLADSY om op hoogte te bly van alle aktiwiteite en spesiale byeenkomste.

_______________________________________________________________

ONS ROEPING:


ONS, DIE GEMEENTE SPRINGS-OOS, BESTAAN OMDAT
ONS SAAM MET JESUS CHRISTUS BESIG IS MET ‘N OPDRAG

NAAMLIK:
Om God die Vader se Verlossingsplan vir die Wêreld uit te voer.

Jesus praat oor sy roeping in Johannes 4:34 en sê:

My voedsel is om die wil te doen van Hom
wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi.

En in Johannes 20:21 praat Jesus oor ons roeping:

Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle.

Waarvoor word ons gestuur? Wat is ons roeping?
Jesus stel dit duidelik:

Gaan … en maak die mense My dissipels
EN
Leer hulle om alles te doen wat Ek gesê het

(Matt.28:18-20)
1 Korintiërs 3:9

Ons is medewerkers in diens van God

2 Korintiërs 5:19

Die boodskap van versoening het God aan ons toevertrou

As lidmate van Springs-Oos weet elkeen van ons:
EK IS DEEL VAN GOD SE VERLOSSINGSPLAN VIR DIE WêRELD

VERKLARING: KERKRAAD NG GEMEENTE SPRINGS-OOS

14 November 2016
1.     Ons glo in die Drie-Enige God , Vader, Seun en Heilige Gees,
        (…die Almagtige God wat alles geskep het, wat ons verlos het deur Jesus        
        Christus se kruisdood en opstanding en wat ons lewens rig en lei deur die  
        werking van die Heilige Gees).
2.     Ons bely dat Jesus Christus die Hoof van ons kerk is.
3.     Ons stel onsself oop vir die volle werking van die Heilige Gees
4.     Ons beskou die Woord van God as gesaghebbend en as basis vir al ons besluite.
        Ons verwerp enige valse lering wat in stryd is met die onfeilbare Woord van God.
5.     Ons bely ons afhanklikheid van God en ons is oortuig daarvan dat ons Hom in
        gehoorsaamheid moet dien.
6.     Ons is bereid om lewende getuies van die Here te wees.
7.     Ons is die Liggaam van Christus en lede afsonderlik. Elkeen moet ‘n bydrae lewer
        deur die Gawes van die Heilige Gees toe te laat om in en deur ons te opereer.


Lees asseblief die Profetiese Woord wat oor ons gemeente uitgespreek is:

“So sê die Here van die leërskare vir sy kinders, … MEER>>