Ons Leraars

Ds Francois Gouws

Ds Francois Gouws het al sedert 1983 ‘n verbintenis met die gemeente van sy kinderdae af.
In 2002 word hy bevestig in die gemeente met die opdrag as SADP-Kapelaan.
Hy word egter op 7 Januarie 2007 bevestig as gemeente leraar.

U kan Ds Francois gerus kontak deur van die onderstaande besonderhede gebruk te maak.
U kan ook die kerkkantoor kontak. Besoek die Kontak Ons bladsy vir volledige kontak besondehede.

________________________________________________________________________________

Ds. Christo Oberholzer

Ds Christo Obeholzer se bediening in die gemeente is spesifiek toegespits op die senior lidmate. Hy het egter ook ‘n groot aandeel in die bestuur en dag tot dag verhandeling van die gemeente aktiwiteite. Hy is ook aan die stuur van die Kruik Bediening wat uitreik aksies loods.

Die doel van hierdie bediening is om aan sorgbehoewendes buite ons gemeenteverband of grense hulp te bied.
Besoek gerus ons Bedieninge Bladsy om meer hieroor te lees asook oor ander bedienings aksies in die gemeente. U kan Ds Christo ook bereik deur enige van die onderstaande wyses of deur die kerkkantoor te kontak.